Örebro

Har du några frågor kring kyrkovalets genomförande i Örebro pastorat eller vad det innebär att vara valförättare är du varmt välkommen att kontakta valkansliet genom valkansli@orebro.se, örebro pastorat (https://www.svenskakyrkan.se/orebro/kyrkoval)  eller via formuläret nedan.